Súkromný sektor

 

Byty, Rodinné domy, Chalupy

Všetky uzamykateľné miesta máte plne pod kontrolu a pritom Vám stačí používať jeden kľúč.
S kvalitným produktom a uzamykacím systémom od nás to môžeme jednoducho dosiahnuť.
Pripravíme Vám praktické riešenie, ktoré Vám zároveň ušetrí investičné náklady a zlepší Vašu ochranu a pocit bezpečia.

Obytné budovy 

V tomto type objektov môžete využívať kombináciu mechanického uzamykacieho systému a elektronického prístupového systému Salto. Svoj byt, pivnicu a schránku uzamknete kľúčom a všetky spoločné miesta a prechody , ktoré využívate rovnako ako Vaši spolubývajúci, môžete ovládať aj electronicky. Úroveň bezpečnosti zostane zachovaná a Váš komfort bude neporovnateľne vyšší ako doteraz.

Verejný sektor

     

Administratíva, Polyfunkcia, Infraštruktúra, Zdravotníctvo

Autobusové , železničné stanice, letiská, administratíva či zdravotnícke zariadenia sú presne tie miesta, kde je očakávaný veľký pohyb osôb. Na jednom mieste sa tu pohybujú jednak návštevníci, zamestnanci, správa a obsluha daného objektu. Niektoré miesta sú verejne prístupné a iné sú také, kde je potrebné verejnosti prístup zakázať. Je teda nevyhnutne potrebné naprojektovať správnu štruktúru takého uzamykacieho systému. Jasná štruktúra oprávnení sa navrhne napríklad pre hlavné vstupy, únikové cesty, technologiské miestnosti, výťahy, priestory nájomníkov, či kancelárie.

V systéme generálneho kľúča tzv. Master key system vieme nastaviť aké konkrétne prístupové oprávnenie bude mať daná osoba, technik, zamestnanec v rámci objektu, poschodia a pod. Dôležité je sa tiež zamerať na správne používanie takýchto systémov a tiež na budúcu správu kľúčového systému ako takého. Naše dlhoročné skúsenosti môžeme využiť aj na Vašom projekte, stačí sa na nás obrátiť s Vašou požiadavkou.

Školstvo, Univerzity, Kutúra a Šport

V týchto typoch objektov nájdeme pestrú paletu užívateľov, návštevníkov a zamestnancov. Preto tu je veľká potreba na zvládnutie organizácie a hlavne bezpečnosti . Množstvo osôb dennodenne vstupuje a odchádza zasa preč. Vy však musíte zabezpečiť, aby chod objektu bol neustále pod Vašou kontrolou.

Zamerajte sa na správnu štruktúru a organizáciu úrovne prístupových práv, premyslite si dôkladne ako budete potrebovať využívať konkrétny priestor v rámci celého komplexu a ako budete potrebovať reagovať v prípade nepredvídaných situácií. Aj tu sa Vám ponúka ako vhodné riešenie kombinovať výhody mechanických uzamykacích systémov a portfólia produktov prístupového systému Salto. Naši skúsení odborníci v tíme DOORELEMENT Vám pomôžu naprojektovať to najlepšie riešenie.

Ubytovanie, Penzióny a Hotely:

Aj tu je často priestor na kombináciu kvalitného mechanického uzamykacieho systému a hotelového kartového systému Salto. Ten môžeme naviac prepojiť s rezervačným systémom prevádzkovateľa . Každý hosť má vysoké nároky na komfort a bezpečie. Obsluha zasa potrebuje mať neustály prehľad o pohybe ubytovaných hostí a o obsadenosti izieb. Výsledný systém musí byť bezpečný, flexibilný a hlavne užívateľsky komfortný.

 

Na jednej strane sú požiadavky hosťa na ľahký prístup do izby, či do spoločných častí hotela ako bazén , sauna, lyžiareň, salónik. Na druhej strane sú požiadavky obsluhy na ľahkú prácu a rýchlu reakciu v prípade zmenených požiadaviek hostí ale aj požiadavky ostatnej obsluhy a personálu na zabezpečenie potrebných vstupov v rámci komplexu. Naše produkty a riešenia Vám tieto požiadavky zabezpečujú a Vy máte viac času na budovanie kvalitnejších služieb pre Vašich hostí.